de pelgrim
calvary chapel
Welkom op onze VZW-pagina
De Pelgrim VZW
Hier kunt u onze juridische structuur zien en ontdekken hoe wij onze middelen beheren
De Pelgrim VZW

 

Statuten goedgekeurd op 28 september 2020

Preambule

De Pelgrim (‘De Kerk’) maakt deel uit van de wereldwijde Calvary Chapel beweging (Zie http://www.calvarychapel.com ). “De Kerk’ heeft geen formeel lidmaatschap en wordt gevormd door gelijkgestemde wedergeboren Bijbelgelovige Christenen die samenkomen in gehoorzaamheid aan Gods wil en doel; specifiek, maar niet exclusief, voor de bevordering van het Christendom in overeenstemming met het volgende:
a. Aanbidding van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (Één God in drie Personen);
b. ‘De Kerk’ van Jezus Christus toerusten, in het bijzonder door Gods Woord te onderwijzen en te prediken;
c. Om het goede nieuws van Jezus Christus te verkondigen volgens de grote opdracht die aan de kerk is gegeven, zodat mannen en vrouwen overal zich zullen bekeren en Jezus Christus als Heer en Redder zullen ontvangen;
d. Om de gemeenschap te dienen in gehoorzaamheid aan het Woord van God en door een voorbeeld te zijn van Jezus’ liefde voor Zijn schepping.
De geloofsbelijdenis van ‘De Kerk’ (Wat wij geloven) is te vinden op de website: http://www.calvarychapel.be/about.html

‘De Pelgrim‘ volgt specifiek de doctrine, overtuigingen en stijl van aanbidding onderschreven door de wereldwijde Calvary Chapel beweging. Het is een specifieke en essentiële vereiste dat ‘De Kerk’ wordt geleid door een erkende predikant in de Calvary Chapel en dat alle kerkleiders, inclusief de leden van de ‘De Pelgrim’ de leer, overtuigingen en aanbiddingsstijl van de kerk onderschrijven en naleven van de Calvary Chapel groep van kerken. In overeenstemming met de bovenstaande preambule, vermelden deze statuten het doel, de taken en verantwoordelijkheden en de parameters waarbinnen “De Pelgrim” moet opereren, de faciliteiten en middelen onder haar controle moet beheren, terwijl ze ervoor moet zorgen dat alle wettelijke regelgevende en, in het bijzonder wordt de naleving van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften geboden ter volledige ondersteuning van de algemene doelstellingen van ‘De Kerk’, De Pelgrim Calvary Chapel.

DOWNLOAD EEN KOPIE VAN DE STATUTEN

Leiderschap
De Pelgrim Calvary Chapel is een christelijke gemeenschap waar we samenkomen om Jezus Christus te kennen en te verheerlijken. We willen dat alle mensen zich inzetten om als volgers van Jezus Christus te leven.
Notulen

 

Financieel

 

Bestuurders
In bewerking

In bewerking

 

Voor meer informatie over de VZW: