de Pelgrim
calvary chapel
Wat moet ik doen
De ABCD's van Salvation
De ABCD's

 

Wij geloven dat er één levende en ware GOD is, die eeuwig bestaat in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, gelijk in kracht en heerlijkheid; deze drie-enige God schiep alles, houdt alles in stand en regeert alles.

Het is net zo eenvoudig als A B C D

A is ACCEPT (ACCEPTEREN):
Accepteer dat we allemaal zondaars zijn en dat Jezus stierf voor onze zonde.
Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, Romeinen 5:8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

B is BELIEVE (GELOVEN):
Geloof in Jezus. Zo simpel is het.
Handelingen 16:31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten

C is CONFESS (BELIJDEN):
Belijd dat je een zondaar bent en dat Jezus je Redder is.
Romeinen 10:9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
Romeinen 10:13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

D is to DO (DOEN):
Nu je Jezus als je Redder hebt ontvangen, leef je in gehoorzaamheid aan zijn woord.
Mattheüs 7:21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Jakobus 1:22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.

Nadat u de ABCD van redding oprecht hebt gevolgd, kunt u nu echt zeggen: 'Ik ben gekruisigd met Christus; ik ben het niet meer die leeft, maar Christus leeft in mij, en het leven dat ik nu in het vlees leef, leef ik door geloof in de Zoon van God, die mij liefhad en Zichzelf voor mij gaf " [Galaten 2:20]

Johannes 3:7

Jezus vertelt ons in Johannes hoofdstuk 3 dat we niet verrast moeten zijn dat Hij zegt dat we wedergeboren moeten worden.
Johannes 3:7 "Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden."

Bijeenkomsten

Eredienst

Zondagochtend om 10.30 uur

Bijbelstudies:

Woensdagavond om 19:30 uur

Voor meer informatie:

0485/195.716